„Masz tę moc! - czyli warsztaty odważnego życia”

Warsztat jest autorskim programem zajęć grupowych przygotowanym przez psychologa i nauczyciela uważności. Celem zajęć jest rozwój odporności psychicznej, pozytywnej adaptacji, wytrwałości i elastyczności, zwanych we współczesnej psychologii pozytywnej mianem - rezyliencji (resilience).

Zapraszamy dzieci w wieku 8-12 lat.

Program przewiduje 8 spotkań (po 70 minut) w małej grupie. Podczas których dzieci na drodze zabawy, ćwiczeń i praktyki uważności uczą się radzenia sobie ze stresem, trudnymi emocjami i negatywnymi przekonaniami, rozwijają inteligencję emocjonalną, budują zdolność samoregulacji i samokontroli, wiarę w siebie oraz większą wytrwałość i samodyscyplinę.

Start zajęć 23 kwietnia 2022

Tematy poszczególnych spotkań:

  1. Odkrywanie zasobów - budowanie poczucia kompetencji;
  2.  Kilka słów o mózgu i neuroplastyczności - jak rozwijać swój potencjał;.
  3.  Uważność, akceptacja, spostrzeganie;
  4.  Czym jest stres, jak sobie z nim radzić;
  5. Zmiana perspektywy - poszukiwanie rozwiązań, wyznaczanie celów;
  6. Uczenie się na błędach, wytrwałość wobec porażek, radzenie sobie z trudnościami;
  7. Optymizm i wdzięczność;
  8. Pierwsza pomoc w nagłych sytuacjach- narzędziownik na trudne chwile.

Prowadzący - Katarzyna Kula- Chacińska - psycholog, nauczyciel mindfulness, terapeuta SI, trener TUS

 

Zapisy i informacje pod numerem telefonu: 505-311-173 oraz mejlowo: sekretariat@arm.org.pl