Akademia Rozwoju Montessori
ul. Królowej Bony 2
02-496 Warszawa
tel (22) 668 41 16
mail: sekretariat@arm.org.pl