Naturalna ciekawość człowieka powoduje chęć zobaczenia, zrozumienia zjawisk i procesów otaczającej go rzeczywistości. Odkrywamy świat dzięki percepcji kształtów, kolorów, dźwięków. Nazywamy i porzątkujemy to, co wokół nas istnieje. Dostrzegamy relacje,  przyczyny i skutki działań. To tylko niektóre zdolności poznawcze, jakie rozwija w sobie człowiek. Dzięki nim zaspokajamy ciekawość. Ważne, by stwarzać możliwości do właściwego rozwijania tych zdolności.


Terapia logopedyczna

Więcej informacji wkrótce...

 Dowiedz się więcej

Terapia psychologiczna

Więcej informacji wkrótce...

 Dowiedz się więcej