Konsultacja psychologiczna jest spotkaniem wstępnym ze specjalistą. Celem konsultacji jest rozeznanie w aktualnej sytuacji życiowej i identyfikacja problemu. Psycholog prowadzi wstępne rozpoznanie i określa możliwość uzyskania pomocy. Podczas konsultacji specjalista zbiera istotne informacje, podsumowuje zgłaszane trudności i mocne strony oraz sugeruje działania, jakie można podjąć w danym przypadku: może sugerować badanie psychologiczne, pokierować do innego specjalisty (np. neurolog, psychiatra, audiolog, fizjoterapeuta, terapeuta SI), prezentuje możliwe i sugerowane dla danego problemu formy wsparcia: terapia indywidualna, terapia systemowa (rodziny), terapia grupowa, socjoterapia lub trening umiejętności społecznych i inne.