Pełna diagnoza psychologicza i psychiatryczna dotycząca funkcjonowania i zaburzeń rozwoju psychicznego dziecka (np ADHD, ADD, całościowe zaburzenia rozwojowe, w tym - autyzm, Zespół Aspergera, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe).