POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

NA STRONIE INTERNETOWEJ

(DALEJ ZWANY JAKO SERWIS)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE)  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 

§1 ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem Danych jest Polski Ośrodek Edukacji Montessori (POEM) z siedzibą w Warszawie (02-496) , ul. Henryka II Pobożnego 1. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami  powszechnie obowiązujących przepisów prawa , a ich przechowanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach
 2. Kontakt z Administratorem/ Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest również drogą elektroniczną  iodo@poem.pl. Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktów w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych . Inspektor Ochrony Danych nie udziela informacji dotyczących procesu rekrutacji oraz informacji o ofercie Szkoły.
 3. Administrator zbiera wyłącznie dane, które posłużą do nawiązania kontaktu z osobą, której dane dotyczą  celem przedstawienia oferty edukacyjnej przy użyciu przekazanych przez tą osobę środków komunikacji na odległość na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj.  zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

 

§2 CEL PRZETWARZANIA

POEM przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu ułatwionego przekazywania danych i kontaktu rodziców z pracownikami Placówek Oświatowych prowadzonych przez Polski Ośrodek Edukacji Montessori oraz dokonania rozliczeń wynikających z umowy szkolnej.

 

§3 UJAWNIENIE DANYCH

 1. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom poza upoważnionymi pracownikami Administratora. Dane osobowe będą przechowywane do momentu nawiązania kontaktu z osobą, której dane dotyczą , jednak nie dłużej niż do zakończenia naboru w danym roku szkolnym.
 2. Dane osobowe podawane w formularzy zgłoszeniowym na stronie internetowej nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.  Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego znajdującego się w danym Serwisie oznacza przekazanie danych osobowych znajdujących się w formularzu.

 

§4 PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Spółka wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisów przez Użytkowników oraz techniczną pracę systemu. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji serwisu.
 3. W serwisie Spółki pliki cookies mogą być wykorzystywane według poniższego opisu:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „marketingowe” pliki cookie umożliwiające wspieranie kampanii marketingowej np. rekrutację uczniów do placówek oświatowych

 

§ 5 REZYGNACJA Z PLIKÓW COOKIES

 1. Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga w wygodnym korzystaniu ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.
 2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 

§ 6 PLUGIN FACEBOOK

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebooka. Plugin ten bezpośrednio połączy cię z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedziłeś naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzasz naszą stronę, będąc zalogowanym na swój profil na Facebooku, serwis zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących polityki prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jeżeli nie życzysz sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące twoich wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z twojego konta na Facebooku.

 

§ 7 GOOGLE ANALYTHICS

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP jest aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy ruchu na stronie internetowej, przygotowywania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Serwisu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. W takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez pliki cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

§ 8 BEZPIECZEŃSTWO

Polski Ośrodek Edukacji Montessori oświadcza, iż dokłada starań, celem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w czasie korzystania z Serwisów, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych proporcjonalnych do ryzyka zagrożenia i administracyjnych w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

 

§ 9 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Osoba, która przekazała Administratorowi dane osobowe ma prawo żądania od Administratora dostępu do powierzonych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie, nie pozwoli na komunikację na odległość pomiędzy Tobą a Szkołą.
 5. Dane osobowe nie są i nie będą automatycznie przetwarzane ani profilowane.
 6. Z uprawnień opisanych powyżej osoba, której dane dotyczą może skorzystać poprzez złożenie dyspozycji odpowiedniego żądania na piśmie w siedzibie Spółki lub elektroniczne na adres: sekretariat@poem.pl  lub e-mail Inspektora Ochrony Danych.

 

 

§ 10 ZASTRZEŻENIE

Polski Ośrodek edukacji Montessori zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na stronie.