Diagnoza SI

Ocena procesów integracji sensorycznej obejmuje:

1. Wywiad z opiekunem - szczegółowa rozmowa i zastosowanie odpowiednich ankiet/kwestionariuszy pozwalających na uzyskanie wyczerpujących informacji dotyczących rozwoju i zachowań dziecka.

2. Praca z dzieckiem - obserwacja spontanicznych zachowań dziecka podczas swobodnej zabawy, jego reakcji na stymulację sensoryczną oraz sposób wykonania określonych prób i testów, na które składają się:

- Obserwacja Kliniczna

- Południowo − Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej (wystandaryzowane)

3. Omówienie wyników diagnozy z opiekunami - podczas kolejnego spotkania.

Na podstawie informacji uzyskanych z diagnozy terapeuta przygotowuje indywidualny program terapeutyczny dla dziecka.

Konsultacja SI

Konsultacje integracji sensorycznej zaleca się u małych dzieci (poniżej 4r.ż.) oraz u dzieci z chorobami bądź zaburzeniami, które uniemożliwiają wykorzystanie wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych. Konsultacja opiera się na szczegółowym wywiadzie z opiekunami oraz dokładnej obserwacji spontanicznych zachowań w warunkach terapeutycznych. 

 

Zarezerwuj wizytę w serwisie zarezerwuj.pl

lub zadzwoń pod numer:   505 311 173